Det vi alla behöver

Jag tror att vi alla behöver en historia att berätta.
Något som kommer från en själv.
Något som kan berättas vidare.
Något som ingen annan känner till.